Tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách người có công cách mạng

Vừa qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách người có công cách mạng cho gần 400 người có công, thân nhân người có công với cách mạng và nhân dân tại 02 cụm (cụm 01 gồm 03 xã: Tiên Lãnh, Tiên Ngọc và Tiên Hiệp và cụm 02 gồm 06 xã, thị trấn: Tiên Kỳ, Tiên Phong, Tiên Cảnh, Tiên Mỹ, Tiên Lộc, Tiên Thọ).

Tại buổi đối thoại, người có công, thân nhân người có công và nhân dân được nghe đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tuyên truyền các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, như: Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và hướng dẫn những chính sách áp dụng tại cộng đồng. 

Cũng tại buổi đối thoại, người có công, thân nhân người có công và nhân dân đã đặt gần 70 câu hỏi về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người có công trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các khó khăn, vướng mắc đều được ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam giải đáp thỏa đáng tại buổi đối thoại.

Thông qua công tác đối thoại trực tiếp về thực hiện chính sách người có công với cách mạng để nhân dân, người có công, thân nhân người có công biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện, đồng thời nhằm đảm bảo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách người có công được triển khai thực hiện đúng quy định, kịp thời. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...