Chỉ số cải cách hành chính huyện Tiên Phước tăng 2,49 điểm, xếp vị thứ 05/18 huyện, thị xã, thành phố

Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023 huyện Tiên Phước đạt 88,58 điểm, xếp hạng 05/18 huyện, thị xã, thành phố; tăng 2,49 điểm so với năm 2022 và giữ nguyên vị thứ xếp hạng so với năm 2022.

Năm 2023, Phòng Nội vụ huyện đã phối hợp các ngành có liên quan tích cực tham mưu UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; trong đó tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các lĩnh vực, tiêu chí bị mất điểm nhiều năm qua. Các phòng ban chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; đề ra kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu để thực hiện và kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhiều lĩnh vực cải cách hành chính của huyện năm 2023 đạt được số điểm cao, tăng điểm, tăng vị thứ xếp hạng như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Lĩnh vực cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ.

Năm 2024, với quyết tâm chính trị cao nhất, Huyện ủy, UBND huyện Tiên Phước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tạo đột phá, bức tốc mới để tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và vị thứ xếp hạng của huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...