Trường Mầm non Tiên Kỳ tổ chức Tổng kết - Phát thưởng và Chia tay trẻ 5 tuổi

Sáng ngày 27/5, trường mầm non Tiên Kỳ tổ chức Tổng kết - Phát thưởng và Chia tay trẻ 5 tuổi năm học 2023 - 2024.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Giao, Hiệu trưởng trường Mầm non Tiên Kỳ cho biết, trong năm học qua nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ ra lớp, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường ngày càng cao, đã tạo được niềm tin với các bậc phụ huynh và các cấp lãnh đạo. Có 100% cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của người cán bộ giáo viên, nhân viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn đạt 96,8%, riêng nhân viên cấp dưỡng đều đã có chứng chỉ nghề nấu ăn.