Thăm và tặng quà chúc mừng các cơ sở phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024 - Phật lịch 2568

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2024 - Phật lịch 2568, lãnh đạo Công an huyện đến thăm, tặng quà và chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện. Tại các buổi gặp, đại diện lãnh đạo Công an huyện gửi lời chúc đến các vị chức sắc, tăng ni và bà con phật tử đón mùa Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568 an lạc, hạnh phúc. 

Thông qua đó, đại diện lãnh đạo Công an huyện ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các cơ sở Phật giáo cùng tăng ni, phật tử trong công tác xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sự tham gia tích cực của bà con phật tử trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đồng thời, bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong xây dựng và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.