Tiên Phước có 364 vườn mẫu cấp huyện

Sáng ngày 21/5, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết tình hình sản xuất NN&PTNT vụ đông xuân năm 2023 - 2024; triển khai nhiệm vụ hè thu năm 2024. Các đồng chí Phạm Văn Đốc, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Minh Xinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Năm 2023 - 2024,  hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện Tiên Phước đều chấp hành nghiêm túc lịch thời vụ, sử dụng giống tốt, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên địa bàn huyện đạt trên 3,1 nghìn ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên 14,3 nghìn tấn, đạt trên 119% kế hoạch. Trong đó, năng suất lúa bình quân đạt trên 60 tạ/ ha, cao hơn 3,21 tạ/ha so với vụ đông xuân cùng kỳ năm trước, sản lượng đạt gần trên 13,5 nghìn tấn.