Công an huyện đạt các thành tích tại giai đoạn 1 hội thao “Khoẻ vì an ninh tổ quốc” Công an tỉnh lần thứ X năm 2024

Từ ngày 24 - 26/4/2024, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Giải Cầu lông và Chạy ứng dụng, đây là 02 nội dung thi đấu thuộc giai đoạn 1 trong khuôn khổ Hội thao “Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” lần thứ X năm 2024 với sự tham gia của hơn 540 vận động viên đến từ Công an 18 huyện, thị xã, thành phố và các Phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh. 

Hội thao “Khỏe vì an ninh Tổ quốc” Công an tỉnh lần thứ X diễn ra từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024 với 03 nhóm môn thi đấu của thể thao phong trào, thể thao ứng dụng nghiệp vụ và điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND. Trong đó, Cầu lông và Chạy ứng dụng là 02 môn thi đấu chính thức tại giai đoạn 1. Đây là sự kiện thể thao lớn của Công an tỉnh được tổ chức 04 năm một lần, nhằm cổ vũ phong trào thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực; đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, góp phần đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự.