Du lịch Tiên Cảnh mùa lễ hội

Xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước ( Quảng Nam) là địa phương có 2 Di tích Quốc gia: Làng cổ Lộc Yên; Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; có thắng cảnh Lò Thung và nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Nhằm phát huy các  giá trị văn hóa  của quê hương, xã Tiên Cảnh đang đẩy mạnh xúc tiến du lịch. 

Trong dịp Lễ 30/4- 01/5/2024, được sự chỉ đạo của UBND huyện, xã Tiên Cảnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón tiếp khách du lịch.