Tiên Ngọc triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính

Thực hiện Công văn số 2720/UBND-VP ngày 12/9/2023 của UBND huyện Tiên Phước về việc giới thiệu áp dụng các mô hình, giải pháp hay trong công tác cải cách hành chính; Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 10/10/2023 về thực hiện mô hình cải cách hành chính “Không gian hành chính phục vụ” trên địa bàn xã Tiên Ngọc; UBND xã Tiên Ngọc đã chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã triển khai thực hiện các nội dung theo mô hình như Bố trí không gian phục vụ người dân, doanh nghiệp, khu vực ngồi chờ, bàn ghế, nước uống phục vụ người dân, khu vực thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, mua sắm mới máy in đa năng, Scan tốc độ cao, lắp mạng Wifi riêng tại bộ phận một cửa, phân công định kỳ hằng tuần gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, giải trình, giải đáp, hướng dẫn trực tiếp hoặc qua điện thoại, zalo…  Đây là mô hình mới được áp dụng thực tế người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện các thủ tục hành chính đều mong muốn có một trải nghiệm gần gũi, thân thiện và mang tính chất phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Theo Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công (DVC) theo thời gian thực trên môi trường điện tử  được Thủ tướng Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 với 5 nhóm chỉ số thành phần, cụ thể: 1. Công khai, minh bạch; 2. Tiến độ, kết quả giải quyết; 3. Số hóa hồ sơ; 4. Cung cấp dịch vụ trực tuyến; 5. Mức độ hài lòng.

Kết quả đánh giá Bộ chỉ số là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC; ưu tiên xem xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá tiêu chí số 15.3 thuộc Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tính đến ngày 22/4/2024, xã Tiên Ngọc đạt 85 điểm, xếp loại Tốt, vị thứ 07/15 xã, thị trấn, 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...