Công an huyện tổ chức Hội thao quốc phòng toàn dân và “Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” năm 2024

Thực hiện Kế hoạch của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân huyện Tiên Phước và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức Hội thao “Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” năm 2024, Công an huyện Tiên Phước đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức Hội thao Quốc phòng toàn dân và “Khoẻ vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, hợp đồng lao động trong Công an huyện.

Trong khuôn khổ Hội thao, Công an huyện đã tổ chức 04 môn Hội thao ở huyện gồm: cầu lông, bóng bàn, bơi ứng dụng và bắn súng CZ83, K59 diễn ra trong ngày 22, 23/4/2024 với sự tham gia thi đấu tích cực, nghiêm túc, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thông qua đó, phát hiện những cán bộ, chiến sĩ có tố chất để tuyển chọn vào các đội tuyển Công an huyện tập luyện, thi đấu các môn tại Hội thi, Hội thao do UBND tỉnh và Công an tỉnh tổ chức trong thời gian tới.