Giải pháp để đẩy mạnh phát triển Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn huyện

Những năm qua, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ. Hạ tầng thương mại thiết yếu từng bước được đầu tư xây dựng, đang dần hình thành mạng lưới dịch vụ cung ứng từ huyện đến cơ sở, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân. Tốc độ tăng bình quân hằng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 ước đạt 3.703 tỷ đồng (theo giá so sánh), tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ trên toàn huyện đến cuối năm 2023 khoảng 2.850 cơ sở, trung bình tăng 70 cơ sở/năm. Việc phát triển mạng lưới chợ và các điểm mua bán tập trung được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây mới (chợ Tiên Phước, chợ Tiên Lãnh, chợ Tiên Phong, chợ Tiên Cẩm, chợ Tiên An, chợ Tiên Thọ, điểm mua bán tập trung Tiên Châu,…). Một số cơ sở dịch vụ về xăng dầu, y tế, giáo dục, vận tải, ngân hàng, ăn uống, lưu trú, sản phẩm OCOP có sự phát triển. Công tác quảng bá, kết nối, tiếp cận thị trường có chuyển biến tích cực…

Khai trương chợ quê và trao học bổng cho học sinh nghèo Tiên Phước

 Khai trương sản phẩm du lịch “Chợ quê Tiên Phước” năm 2017

Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại - dịch vụ của huyện hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn như địa bàn rộng; quy mô các dịch vụ kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch còn nhỏ lẻ, chưa có tính kết nối cao; chưa tạo được chuỗi giá trị trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả mang lại từ các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại còn thấp, chưa có nhiều dự án hiệu quả được thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, chưa hình thành được các điểm, trung tâm thương mại trên địa bàn; thu ngân sách trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch chưa nhiều…

Điện máy XANH Tiên Kỳ tại Huyện Tiên Phước , Quảng Nam thông tin địa chỉ,  số điện thoại

Điện máy Xanh Tiên Phước

Xác định, phát triển thương mại - dịch vụ là một trong những giải pháp quan trọng; là khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho Nhân dân; tạo động lực để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong thời gian đến cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó cần triển khai thực hiện phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại; xây dựng, cải tạo, nâng cấp các chợ nông thôn, các trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP nhằm phát huy hiệu quả tránh lãng phí; đồng thời quản lý, khai thác có hiệu quả các chợ, nhất là chợ Tiên Kỳ, Tiên Thọ. Khuyến khích, hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ theo mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp; mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư; kêu gọi đầu tư xây dựng một số dự án có tính chất trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. 

Lộc Yên đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia và khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng cổ Lộc Yên. Ảnh: D.L

Nghiên cứu, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của huyện để thúc đẩy phát triển dịch vụ du lịch; phát triển các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch trải nghiệm, du lịch lịch sử gắn kết với các di tích văn hóa, lịch sử (như di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, di tích Làng cổ Lộc Yên, ồ ồ Tiên Châu, Đình Làng Hội An – Tiên Châu, di tích Địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh Cây Cốc, di tích Vụ Thảm sát Gò Vàng – Tiên Sơn, Đồng Trại – Tiên Cẩm, nền trường tân học Phú Lâm, Lò chén Phú Lâm, căn cứ Tỉnh ủy Quảng Nam...) , đồng thời phát triển mô hình dịch vụ lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ, Homestay…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...