Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4

Ngày 12/4/2024, Thường trực HĐND huyện khóa XII tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình hoạt động trong quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024; thống nhất nội dung trình Kỳ họp 19 HĐND huyện khóa XII và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Kỳ họp 19 dự kiến tổ chức 01 buổi, vào ngày 22/4/2024. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung:  Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Nguyễn Du, Địa điểm: Xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 và chủ trương đầu tư các công trình: Nâng cấp, sửa chữa nền sân cơ quan Huyện uỷ Tiên Phước; Chỉnh trang khuôn viên xã Tiên Lộc và bê tông hoá nền sân Nhà văn hoá xã Tiên Hiệp. Chủ trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn Trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện các tiêu chí Huyện Nông thôn mới. Danh mục công trình thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao năm 2024 của xã Tiên Mỹ và điều chỉnh danh mục trung hạn giai đoạn 2021-2025 của 04 xã Tiên Thọ, Tiên An, Tiên Hiệp và Tiên Lộc. Chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo hoạt động của công trình Thư viện - Bảo tàng huyện. 

Cũng tại phiên họp này, Thường trực HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền như: chủ trương chuyển nguồn và sử dụng nguồn 10% tiền thu sử dụng đất cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính; chủ trương phân bổ số tiền 3.600.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện cho các công trình thuộc Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; chủ trương sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để thực hiện chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thăm bệnh đối với cán bộ đương chức, nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn huyện; phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách huyện; chủ trương bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để tổ chức Hội thao quốc phòng toàn dân, Đại hội thi đua quyết thắng, Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn xem xét, thông qua dự thảo Thông báo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại phiên giám sát UBND huyện về việc thực hiện Đề án phát triển thương mại, dịch vụ; thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn huyện; dự thảo Kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND huyện; dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực, các Ban của HĐND cấp xã.

Thường trực HĐND huyện quyết định sẽ tổ chức phiên giải trình vào cuối tháng 8/2024. Nội dung giải trình sẽ có Kế hoạch cụ thể sau. 

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới, Thường trực HĐND huyện đề nghị Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ động nghiên cứu và tổ chức thẩm tra văn bản theo lĩnh vực được phân công. Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 19 HĐND huyện theo đúng luật định.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...