Giám sát việc thực hiện Đề án phát triển thương mại, dịch vụ; thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn huyện

Sáng ngày 21/3, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tiên Phước do đồng chí Nguyễn Minh Xinh - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát UBND huyện về việc thực hiện Đề án phát triển thương mại, dịch vụ; thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện tại buổi giám sát, tốc độ tăng bình quân hằng năm của tổng mức bán lẻ hàng hóa thương mại và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 đạt 3.265 tỷ đồng (theo giá hiện hành), tăng 17,66% so với cùng kỳ năm 2021, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 1,66%; năm 2023 ước đạt 3.703 tỷ đồng (theo giá so sánh), tăng 13,42% so với cùng kỳ năm 2022, giảm so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 2,58%. Số lượng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ trên toàn huyện đến cuối năm 2023 khoảng 2.850 cơ sở, trung bình tăng 70 cơ sở/năm. Mạng lưới bán hàng ngày càng đa dạng, hiện đại hóa; hệ thống hạ tầng thương mại có sự đầu tư phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân. Việc phát triển mạng lưới chợ và các điểm mua bán tập trung được quan tâm đầu tư để nâng cấp, sửa chữa, xây mới (chợ Tiên Phước, chợ Tiên Lãnh, chợ Tiên Phong, chợ Tiên Cẩm, chợ Tiên An, chợ Tiên Thọ, điểm mua bán tập trung Tiên Châu,…). Một số cơ sở dịch vụ về xăng dầu, y tế, giáo dục, vận tải, ngân hàng, ăn uống, lưu trú, sản phẩm ocop có sự phát triển. Công tác quảng bá, kết nối, tiếp cận thị trường được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả tích cực, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và những hạn chế nhất định như: Công tác chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực thương mại dịch vụ còn chưa mạnh; phối hợp giữa các phòng, ban, ngành huyện, các địa phương thiếu sự đồng bộ, chặt chẽ. Công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20/10/2021 của Huyện ủy, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện chưa được thường xuyên, chưa đầy đủ. Hệ thống chợ của một số xã như Tiên Cẩm, Tiên Phong chưa phát huy hiệu quả. Việc đầu tư một số địa điểm trưng bày sản phẩm OCOP chưa phù hợp. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động Thương mại - Dịch vụ chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường giao thông tiến độ thi công chậm. Hiệu quả mang lại từ các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại còn thấp, chưa có nhiều dự án hiệu quả được thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, chưa hình thành được các điểm, trung tâm thương mại trên địa bàn. Công tác tuyên truyền và ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống sản xuất của Nhân dân còn hạn chế, nhất là các đề tài ứng dụng sát thực với định hướng của huyện.

Kết luận giám sát, Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện và các địa phương có kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại sau khi Thường trực HĐND khảo sát, giám sát; khẩn trương tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện về phát triển Thương mại và Dịch vụ huyện Tiên Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trong tháng 04/2024. Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và Nhân dân về vai trò, vị trí tầm quan trọng của phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư; kêu gọi đầu tư xây dựng một số dự án có tính chất trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Khẩn trương thực hiện các giải pháp để phát huy hiệu quả các chợ, trung tâm trưng bày sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện tốt hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; khoa học, công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và thực hiện thành công Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...