Dân quân tham gia dọn dẹp vệ sinh đường giao thông nông thôn, khu đình làng Hội An ở Tiên Châu

Chiều ngày 2/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Phước tổ chức cho lực lượng dân quân tham gia giúp địa phương Tiên Châu dọn vệ sinh dọc hai bên tuyến đường ĐH 11, từ ngã ba bưu điện Tiên Châu đến đoạn khu vực nhà ông Đồng, với chiều dài khoảng gần 500m và dọn vệ sinh khu vực Đình làng Hội An. Cùng tham gia có đoàn viên thanh niên xã Tiên Châu.