Hội Cựu Chiến binh huyện Tiên Phước chung tay xây dựng nông thôn mới

          Những năm qua, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện Tiên Phước đã tích cực hưởng ứng phong trào “Quảng Nam chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên và bà con nhân dân hăng say thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

       Chi hội CCB thôn 3, xã Tiên Lộc ra quân xây dựng Mô hình tuyến đường tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”

            Toàn huyện có 2.090 hội viên, sinh hoạt ở 15 tổ chức cơ sở Hội, với 85 chi hội. Với phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước” và để tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; những năm qua, Hội CCB huyện Tiên Phước đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực chung tay cùng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội góp sức xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi rõ rệt, từ phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được lan tỏa, diện mạo nông thôn mới đang được định hình.

         Những kết quả đạt được đã in đậm dấu ấn của các Cựu Chiến binh, những người lính năm xưa nay vẫn phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” góp sức xây dựng quê hương huyện nhà ngày càng giàu đẹp. Để góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, tích cực vận động cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia, lựa chọn các mô hình, phần việc phù hợp với khả năng thế mạnh của địa phương và của Hội CCB để đăng ký với cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện. Trong phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã có nhiều hội viên CCB hiến đất, hiến cây, hiến công, đóng góp tiền của cho xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn. Chỉnh trang nhà cửa, xây dựng nhà sạch bờ rào đẹp; toàn Hội đã hiến 4.957m2 đất nông nghiệp, 2.627 cây các loại, đóng góp 145.600.000 đồng để xây dựng các công trình phúc lợi dân sinh trên địa bàn khu dân cư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới ở cơ sở. 

         Đặc biệt, trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở địa phương, các cấp Hội đã vận động hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, đến nay toàn Hội có 35 mô hình “CCB giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; 17 mô hình “CCB giúp nhau giảm nghèo bền vững”; qua các mô hình đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội. Điển hình là các mô hình: “Cựu Chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau xóa nghèo, xóa nhà tạm” đã hỗ trợ cho nhiều hội viên có công việc làm, ổn định cuộc sống.