UBND huyện sơ kết công tác đo đạc, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất lâm nghiệp

Sáng này 29/3, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hùng Anh Phó Chủ tịch UBND huyện, Đoàn Văn Công – Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện đồng chủ trì hội nghị. 

Nghị quyết số 07, ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 9 huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2026. Trên địa bàn huyện, Ðề án được triển khai thực hiện tại 15 xã, thị trấn, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Đến nay huyện triển khai thực hiện tại 3 xã Tiên Phong, Tiên Lộc và Tiên Hà; trong đó Tiên Phong là đơn vị được chọn làm thí điểm. Hiện đã hoàn thành công tác đo đạc ngoài thực địa, soát xét lại danh sách, diện tích đất đã đo đạc của các hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu trên thực tế so với khối lượng dự toán được duyệt để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kê khai đăng ký, cấp GCNQSD đất. 

Tại các xã còn lại, công tác đo đạc đã hoàn thành, UBND huyện cân đối từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và 10% nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí kinh phí thực hiện dự án. Tổng kinh phí đã phân bổ cho dự án hơn 3 tỷ đồng, đạt gần 47% so với dự toán được duyệt của 6 xã (Tiên Phong, Tiên Hà, Tiên Lộc, Tiên Sơn, Tiên Hiệp và Tiên An). 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Anh PCT- UBND huyện yêu cầu các ban, ngành của huyện phối hợp với UBND 15 xã, thị trấn khảo sát, khái toán khối lượng để thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để hoàn thành đúng tiến độ đề ra vào năm 2026. Trong đó đề xuất lộ trình thực hiện trong năm 2024 ở hai đơn vị xã Tiên Châu và Tiên Mỹ.                                              

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...