Bảo Việt nhân thọ Quảng Nam trao 10 xe đạp từ “Quỹ xe đạp chở ước mơ” cho học sinh khó khăn

Sáng ngày 29/3, Công ty Bảo Việt nhân thọ tỉnh Quảng Nam phối hợp phòng GĐ & ĐT huyện Tiên Phước tổ chức chương trình Trao học bổng “Quỹ xe đạp chở ước mơ”, trao tặng xe đạp cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của huyện.