Tiên Phước xuất hiện dịch Viêm da nổi cục và Dịch tả lợn Châu Phi

Hiện nay, trên địa bàn huyện xảy ra 02 loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm: Bệnh VDNC xảy ra ở 01 hộ tại thôn Đại Tráng xã Tiên Hà với 01 con bò mắc bệnh và bệnh DTLCP xảy ra ở 01 hộ tại thôn 6 xã Tiên Cảnh với 50 con lợn mắc bệnh đã được tiêu hủy theo đúng qui định. Nguyên nhân chủ yếu là do kết quả tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC năm 2023 đạt thấp (42% tổng đàn), một số bê, nghé mới đẻ chưa được tiêm phòng; bệnh DTLCP chưa có vắc xin tiêm phòng; phần lớn người chăn nuôi chưa thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Với tình hình trên, dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi có nguy cơ phát sinh, lây lan ra diện rộng.

Để chủ động phòng, chống kịp thời, hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (VDNC, DTLCP, Dại động vật, Lở mồm long móng) cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện, hạn chế dịch bệnh lây lan, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, ngày 26/3/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1063/UBND-VP về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch bệnh động vật. Theo đó, đã chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 27/11/2023 về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện năm 2024 và Công văn số 208/UBND-VP ngày 18/01/2024 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC và tiêm phòng đợt 01/2024.

- Đối với địa phương đang xảy ra dịch bệnh DTLCP: Huy động lực lượng xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Tổ chức xử lý tiêu hủy lợn nghi mắc bệnh, lợn mắc bệnh, lợn chết theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tái đàn lợn trong thời gian công bố dịch và sau khi công bố hết dịch theo quy định tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2023 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng trại chăn nuôi và khu vực xung quanh; thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn. 

- Đối với địa phương đang xảy ra dịch bệnh VDNC ở trâu, bò: Tổ chức tiêm phòng khẩn cấp cho gia súc khỏe mạnh tại các thôn có dịch; đồng thời tiêm phòng, bao vây ổ dịch từ ngoài vào trong đối với gia súc mẫn cảm tại các thôn chưa có dịch trong xã và các thôn tiếp giáp với xã có dịch. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND huyện tại Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện Tiên Phước giai đoạn 2022-2030.

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh, vận động người dân không dấu dịch, thực hiện kê khai chăn nuôi theo đúng qui định. 

- Tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2024, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn (hoặc đạt 100% tổng đàn trong diện tiêm) tại thời điểm tiêm, nhất là các bệnh: lở mồm long móng, VDNC trâu, bò, cúm gia cầm và bệnh Dại động vật. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, giết mổ trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, điều kiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định để người chăn nuôi nắm bắt, thực hiện. - Tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1/2024 (từ nay đến ngày 14/4/2024).

- Kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn xã; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh DTLCP, Dại, cúm gia cầm… 

- Quán triệt các tổ chức, cá nhân cung cấp con giống trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định của pháp luật Thú y. Chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm, tổ chức tiêu hủy và kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có gia súc, gia cầm bị bệnh trong trường hợp không tuân thủ các quy định, để xảy ra dịch. 

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo Đội Liên ngành phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát giết mổ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp mua, bán động vật, sản phẩm động vật trái với quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật đạt hiệu quả, đúng quy định. 

4. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp - Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, ban hành các văn bản, hướng dẫn về chuyên môn để người dân nắm bắt, thực hiện theo đúng quy định. 3 - Chịu trách nhiệm kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi chẩn đoán xác định bệnh. Tham mưu UBND huyện công bố dịch, hết dịch theo đúng quy định của Luật Thú y. 

- Cập nhật hằng ngày tình hình dịch bệnh, báo cáo về Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, UBND huyện kịp thời. 

- Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại khu giết mổ tập trung; theo dõi, hướng dẫn vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu giết mổ tập trung và các khu vực có nguy cơ cao. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình tăng cường thông tin, tuyên truyền các nội dung về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, điều kiện hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định để người chăn nuôi nắm bắt, thực hiện.

 5. Trung tâm Y tế huyện: 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện giám sát dịch Cúm gia cầm, bệnh Dại trên người để kịp thời phát hiện, xử lý. 6. Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh-Truyền hình huyện: Chủ động phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp thực hiện tốt việc tuyên truyền các nội dung liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

7. Công an huyện: Có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Đội liên ngành phòng chống dịch bệnh, kiểm tra các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên các tuyến đường giao thông, chợ… nhằm hạn chế lây lan, phát tán mầm bệnh.

8. Đội Quản lý thị trường số 11: Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành đoàn thể của huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...