Trường Mầm non Tiên Kỳ tổ chức trải nghiệm “Bé vui tiệc Buffet”

Sáng ngày 28/3, trường Mầm non Tiên Kỳ tổ chức chương trình hoạt động trải nghiệm “Bé vui Tiệc Buffet” cho trẻ trong toàn trường.

Trước khi vào tiệc Bufet trẻ trong trường được tham gia tiết mục đồng diễn “Bé khỏe, bé ngoan”; tiết mục nhảy bé của khối mẫu giáo Bé qua bài nhạc “Bắc Kim Thang”; tiết mục nhảy trên nền nhạc nhạc bài hát “Chery chery lady” của khối lớp mẫu giáo Nhỡ và tiết mục nhảy hiện đại “Pipipo” do khối lớp Lớn thể hiện.