Hội Nông dân Tiên Mỹ triển khai Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp 2023- 2028

Chiều ngày 29/3, tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Mỹ Thượng Tây, Hội Nông dân xã Tiên Mỹ (Tiên Phước) tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Nhung – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HND Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII (sửa đổi, bổ sung); chương trình công tác trọng tâm của BCH Trung ương HND Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe cán bộ Hội Nông dân xã Tiên Mỹ triển khai hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại như; Quy định khu vực áp dụng; quy định đối với vườn, trang trại; quy định đối với các loại cây trồng được hỗ trợ, không được hỗ trợ được thực hiện theo Nghị quyết số 35. Trong đó, các loại cây trồng được ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo sản xuất là các nhóm cây hàng năm, cây lâu năm theo quy định …