Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Phong tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng ngày 26/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Phong  tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Võ Ngọc Lễ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo xã Tiên Phong cùng 80 đại biểu chính thức tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã Tiên Phong vận động Quỹ vì người nghèo với tổng kinh phí trên 162 triệu đồng, nguồn cấp trên 50 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí đó hỗ trợ xây mới 2 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 nhà ở cho hộ nghèo với só tiền gần 100 triệu đồng, trao sinh kế 11 phương tiện sinh kế trị giá 21 triệu đồng cho hộ khó khăn. Vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp trên 100 triệu đồng, 5.000 khẩu trang nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho các công tác hỗ trợ, phòng chống dịch. Trong xây dựng nông thôn mới, Mặt trận phối hợp vận động nhân dân đóng góp với tổng số tiền hơn 9,5 tỷ đồng trong 4 năm 2019-2024. Trong đó nhân dân góp 285 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2023 giảm xuống dưới 1,5%. Trong 5 năm qua phối hợp tổ chức 14 cuộc giám sát, 5 hội nghị phản biện. Đồng thời tổ chức tốt cuộc bầu đại biểu Quốc hội và HĐND  các cấp các nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định.