Bế mạc huấn luyện điểm Trung đội Dân quân cơ động huyện năm 2024

Sáng ngày 22/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức bế mạc lớp huấn luyện Trung đội Dân quân cơ động huyện năm 2024 cho 19 chiến sỹ dân quân cơ động của huyện.

Trong thời gian 11 ngày (từ ngày 12 đến 22 tháng 3) các chiến sỹ đơn vị Trung đội Dân quân cơ động huyện đã được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tản, tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng Việt Nam; Quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; Dân quân tự về trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) bảo về Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ngoài ra các chiến sĩ còn được nghe một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh, dự bị động viên, biên giới quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự; Tình hình kinh tế xã hội ANCT-TTATXH, nhiệm vụ quốc phòng, quan sự địa phương và cơ quan, tổ chức; Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của DQTV tham gia giải quyết một số vụ việc ở địa phương; Nội dung cơ bản của Công ước liên hiệp quốc về luật biển Việt Nam…; thực hành điều lệnh đội ngũ, huấn luyện bơi, huấn luyện phòng hóa, y tế, hậu cần, kỹ thuật, kỹ thuật sử dụng thuốc nổ, kỹ thuật bắn súng AR15, tập ném lựu đạn trúng mục tiêu ban ngày và ban đêm…

Lớp huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng Trung đội Dân quân cơ động nhận thức được âm mưu thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình’’ bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ và SSCĐ, nắm chắc kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí làm cơ sở trong quá trình học tập, huấn luyện và chiến đáu sau này.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...