Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện thông qua 08 nghị quyết quan trọng

Ngày 12/3, HĐND huyện Tiên Phước (khóa XII), nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) để thảo luận thông qua các nội dung quan trọng. Qua xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự kỳ họp; HĐND huyện thống nhất thông qua 08 nghị quyết quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

(Quang cảnh kỳ họp lần thứ 18)

HĐND huyện thống nhất thông qua điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030. Theo đó, quy mô dân số đến năm 2030 đạt khoảng 77.000 người, trong đó, dân số đô  năm 2030 dân số đạt khoảng 70.300 người, trong đó dân số thành thị khoảng 8.700 người và dân số nông thôn khoảng 61.600 người; đất khu vực phát triển đô thị khoảng 837,9ha thay cho 8,28 Km­2 như trước đây; thời gian thực hiện 06 tháng, thay cho 12 tháng  như trước đây…

Thông qua danh mục công trình trung hạn thực hiện tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2024 - 2025 đối với 9 xã (Tiên Phong, Tiên Cảnh, Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Mỹ, Tiên Hiệp, Tiên Lộc, Tiên Châu) với 38 công trình, ước tổng đầu tư trên 16,3 tỷ đồng.

Để đảm bảo việc đầu tư phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho việc thăm viếng nghĩa trang, thể hiện tốt truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ. HĐND đã thông qua chủ trương đầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo 9 công trình Nghĩa trang liệt sĩ các xã: Tiên Cẩm, Tiên Ngọc, Tiên Lập, Tiên Thọ, Tiên Lộc, Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Lãnh và Nghĩa trang liệt sĩ huyện, giai đoạn 2022-2026 với tổng kinh phí đầu tư trên 11 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh và huyện Tiên Phước đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. HĐND thông qua danh mục công trình xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024, trong đó đầu tư xây dựng một số công trình hạng mục như: xây dựng đường giao thông, điểm tập kết rác thải, điện chiếu sang, sửa chữa các nhà sinh hoạt khối phố với kinh phí 5 tỷ đồng.

Nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nhu cầu luyện tập, thi đấu thể dục thể thao, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện; đồng thời, góp phần hoàn thiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới; đầu tư nâng cấp Sân vận động huyện giai đoạn 2024 - 2026 có mức đầu tư 9,3 tỷ đồng. 

 Thông qua Nghị quyết về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Phước. Nhằm cụ thể hóa đầy đủ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023. Bên cạnh đó, để thực hiện đồng bộ, thống nhất hiệu quả; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, biểu dương khen thưởng và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thông qua Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh; trong đó, tổng vốn đề nghị tỉnh phân bổ 62,7 tỷ đồng; trong đó có phân bổ số tiền 2.280.000.000 đồng cho các HTX (HTX sản xuất TMDV QNa FARM, HTX Địch Yên, HTX Nông nghiệp và dịch vụ Tân Phát, HTX Nông nghiệp&KĐV Tiền Phong, HTX Nông lâm nghiệp – Chăn nuôi công nghệ cao Tiên Phước) để hỗ trợ  xây dựng nhà xưởng, sân phơi, máy móc… Đây là vấn đề được các đại biểu tham dự kỳ họp quan tâm, nhất là quy trình xét duyệt hồ sơ hỗ trợ, hiệu quả hoạt động của các HTX trong thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian đến…

Phát biểu giải trình tại kỳ họp Ông Thái Công Cần – Phó phòng phụ trách Phòng TC-KH huyện về quy trình xét duyệt hồ sơ rất đảm bảo và minh bạch; sau khi có chủ trương của tỉnh huyện đã thông báo rộng rãi đến các HTX trên địa bàn huyện, các HTX thấy đủ điều kiện thì làm hồ sơ đăng ký, hồ sơ có xác nhận của UBND xã nơi HTX đang hoạt động, hồ sơ gửi về UBND huyện xét duyệt và gửi về tỉnh; sau khi tỉnh đi khảo sát và thống nhất chủ trương ra quyết định hỗ trợ kinh phí; sau khi có quyết định của tỉnh UBND huyện tham mưu HĐND huyện thông qua nghị quyết phân bổ để các HTX triển khai thực hiện. 

Về hiệu quả hoat động của các HTX, ông Tăng Ngọc Đức - Trưởng phòng NN&PTNT huyện chia sẻ đến nay toàn huyện có 61 HTX, trong đó có gần 50 HTX Nông nghiệp; trong đó có 19 HTX trên lĩnh vực nông nghiệp hoạt động tương đối tốt góp phần vào sự phát triển chung của huyện - xã, còn lại hoạt động trung bình và kém, cần cơ cấu lại hoặc giải thể theo quy định.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu tham dự kỳ họp cũng như chủ tọa kỳ họp biểu thống nhất với các nội dung trình kỳ họp. Riêng đối với HTX thì các kỳ họp rất quan tâm và để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX, nhất là các HTX trên lĩnh vực nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP của huyện trong thời gian đến thì đề nghị UBND, các ngành liên quan tiếp tục theo dõi, động viên, khích lệ, hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động và mở rộng mô hình, đầu tư phát triển các sản phẩm OCOP, đi đôi với việc tăng cường công tác quản lý nhà nước; tích cực tham gia các chuỗi liên kết để tìm kiếm nơi tiêu thụ sản phẩm. 

Kết luận tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị sau khi HĐND thông qua các nghị quyết liên quan, đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện đạt kết quả, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đạt các tiêu chí về đích huyện Nông thôn mới, xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, Tiên Kỳ đạt đô thị văn minh theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Ngoài ra còn tập trung làm tốt công tác công tác giải tỏa đền bù các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện; khởi công các công trình đã được HĐND huyện thông qua, nhất là các công trình trong tiêu chí huyện Nông thôn mới; tập trung phân bổ và giải ngân các nguồn vốn đúng tiến độ theo kế hoạch, không để mất vốn; xây dựng kế hoạch, lộ trình trả nợ công xây dựng các công trình Nông thôn mới, không để nợ đọng xây dựng Nông thôn mới. Riêng đối với HTX cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật HTX, các nghị quyết, cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh về phát triển kinh tế hợp tác, HTX đến cán bộ và nhân dân. Tổ chức đánh giá, rà soát, phân loại chất lượng HTX, qua đó theo dõi, hướng dẫn HTX hoạt động hiệu quả, đúng Luật; xử lý, chuyển đổi, giải thể các HTX yếu kém theo đúng quy định. Chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn để có sự hỗ trợ kịp thời, cụ thể đối với HTX và các chủ thể; tạo điều kiện để các HTX tiếp cận đầy đủ các cơ chế chính sách theo quy định. Quản lý, giám sát, đánh giá chặt chẽ công tác đầu tư; việc đầu tư, hỗ trợ kinh phí phát triển HTX phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong đầu tư, hỗ trợ kinh phí.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...