Thông báo đình chỉ, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Sở Y tế ban hành Công văn số 407/SYT-NVD ngày 05/03/2204 về đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc vi phạm theo Công văn của Cục quản lý Dược.

Theo đó Cục Quản lý Dược thông báo: 

1. Thu hồi toàn quốc Viên nang cứng Fluconazole (Fluconazole 150mg), Số GĐKLH: VN-16474-13, Số lô: KE22638; NSX: 10/10/2022; HD: 09/10/2025 do Công ty Kausikh Therapeutics (P) Ltd. (India) sản xuất, Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây nhập khẩu. Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan (vi phạm mức độ 3). 

2. Thu hồi toàn quốc Dung dịch nhỏ mũi Xylometazolin 0,05%, Số GĐKLH: VD-18682-13, Số lô: 030523, NSX: 19/05/2023, HD: 19/05/2025 do Công ty cổ phần dược Danapha sản xuất. Lý do: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật hiếu khí và Pseudomonas aeruginosa (vi phạm mức độ 2).

UBND huyện thông báo đến các cơ sở kinh doanh và người dân biết để ngừng buôn bán, sử dụng sản phẩm nêu trên; đồng thời, đề nghị:

- Các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn không kinh doanh, bán và sử các lô sản phẩm nêu trên, tiến hành thu hồi và trả về nơi cung ứng.

- Trung tâm Y tế phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, các ngành và các địa phương phối hợp tăng cường thông tin truyền thông phổ biến cho các cơ sở kinh doanh và người dân biết để ngừng buôn bán, sử dụng sản phẩm nêu trên./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...