Thông qua điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030

Sáng nay 12/3, HĐND huyện Tiên Phước (khóa XII) tổ chức Kỳ họp thứ 18 xem xét thông qua điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030 cùng một số nội dung quan trọng khác.

hat-mung-nong-thon-moi.mp4.00_09_56_19.still002(1).jpg

HĐND huyện Tiên Phước thông qua điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Phước thống nhất thông qua điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030.

Theo quy hoạch trước đây, quy mô dân số của Tiên Phước đến năm 2030 đạt khoảng 77 nghìn người, trong đó dân số đô thị khoảng 12,2 nghìn người và dân số nông thôn 64,8 nghìn người; đất xây dựng đô thị khoảng 8,28km2. Nay điều chỉnh đến năm 2030 dân số đạt khoảng 70,3 nghìn người, trong đó dân số thành thị khoảng 8.700 người và dân số nông thôn khoảng 61,6 nghìn người; đất khu vực phát triển đô thị khoảng 837,9ha.

Kỳ họp cũng thông qua danh mục công trình trung hạn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2024 - 2025 đối với 9 xã (Tiên Phong, Tiên Cảnh, Tiên Sơn, Tiên Hà, Tiên An, Tiên Mỹ, Tiên Hiệp, Tiên Lộc, Tiên Châu) với 38 công trình, tổng vốn đầu tư hơn 16,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, thông qua chủ trương đầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo công trình nghĩa trang liệt sĩ; thông qua điều chỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sân vận động huyện; thông qua danh mục công trình xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024...

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...