Đổi mới cách thức, nội dung tuyên truyền phòng chống mại dâm

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm trên địa bàn Quảng Nam năm 2024.

Kế hoạch đặt mục tiêu hơn 70% xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và duy trì thường xuyên. Thông tin về phòng chống mại dâm được đăng tải trên cơ quan báo chí cấp tỉnh ít nhất một tháng một lần.

Hơn 70% nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; 50% người lao động trong các khu, cụm công nghiệp; 50% học sinh, sinh viên các trường THPT, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về phòng chống tệ nạn mại dâm.

Phấn đấu 100% trường hợp tố giác, tin báo, khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận, xác minh, phân loại, xử lý kịp thời.

Hơn 80% cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm được tổ chức kiểm tra; 100% tội phạm liên quan đến mại dâm đều được xử lý theo quy định của pháp luật; 100% người bán dâm có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng.

Hơn 70% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống mại dâm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Để triển khai kế hoạch hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, hội, đoàn thể trong thực hiện quy định về phòng chống mại dâm.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong đấu tranh gắn với việc vận động, giúp đỡ người bán dâm hoàn lương, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Đổi mới cách thức, nội dung tuyên truyền phòng chống mại dâm; tập trung vào đối tượng có nguy cơ cao, phụ nữ, trẻ em gái, người đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, lao động làm việc ở các khu, cụm công nghiệp...

Chi tiết Kế hoạch xem file đính kèm

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...