Kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày 27/2/2023 Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Tào Viết Hải, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch. Đại biểu lãnh đạo huyện có các đồng chí: Phan Văn Dương, Phó bí thư Thường trực huyện ủy; Nguyễn Minh xinh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; Dương Đức Lin,Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Trần Thị Thu Ba, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo; cùng lãnh đạo, đại biểu các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn.

 

 

Hội nghị tổng kết phong trào“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

          Năm 2023 công tác xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả. Toàn huyện có 18.336/18.603 hộ đăng ký danh hiệu, tỷ lệ 98,56%,
tăng 0,32% so với năm 2022. Qua kết quả bình xét cuối năm, tổng số hộ được công
nhận Gia đình văn hoá là 17.768/18.603, tỷ lệ 95,51%, tăng 1,32% so với năm
2022 và vượt 5,51% so với chỉ tiêu. Trong đó, số hộ đạt 3 năm liên tục trở lên
14.504/18.603, tỷ lệ 77,97%, vượt 2,97% so với chỉ tiêu.

Các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tiếp tục duy trì và phát huy.
Năm 2023 phát triển mới 3 CLB nâng tổng số CLB gia đình phát triển bền vững
trên địa bàn huyện lên 66 CLB. Các Câu lạc bộ tích cực tuyên truyền giáo dục đạo
đức lối sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng mô hình nhà sạch,
vườn đẹp, phát triển kinh tế ở nhiều địa phương đã góp phần tích cực trong phong
trào xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2023 tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình CLB gia đình phát triển bền vững trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới đối với CLB gia đình phát triển bền vững thôn Địch An xã Tiên
Phong.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình của huyện trong năm qua đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, thể hiện trên các lĩnh vực hoạt động của phong trào ở từng địa bàn dân cư.

 Tham luận tại hội nghị ông Nguyễn Quang Tâm, Trưởng thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên Mỹ đã nêu lên những cách làm hiệu quả của thôn mình: “Xác định rõ cán bộ cở sở là cánh tay nối dài của chính quyền trong việc cụ thế hóa, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng hộ gia đình trong cộng đồng dân cư. Trong năm qua, cán bộ quân dân chính Thôn Tiên Phú Đông, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy đã đồng hành cùng với  Nhân dân, phát huy vai trò trong công tác phối hợp, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chương trình, hành động. Tiếp nhận chủ trương, cụ thể hóa kế hoạch, triển khai tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân ở tại địa phương; từ đó, vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước đạt 100% chỉ tiêu hoàn thành trong Quý I hằng năm. Đây là thôn có số lượng dân số đông nhất xã với tổng số 373 hộ, 1.397 khẩu, Nhân dân sinh sống đều khắp ở 09 tổ đoàn kết. Thôn có đời sống văn hóa phát triển, đường sá giao thông được xây dựng, thuận lợi cho việc đi lại, 100% tuyến trục đường chính, 50 % tuyến liên xóm đã được bê tông hóa”

Về xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa- thể thao trên địa bàn, ông Võ Văn Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Tiên Phong chia sẻ: “5/5 thôn của xã đều đã có nhà văn hóa, diện tích đất khu nhà văn hóa ở tất cả các thôn đều từ 500m2 trở lên. Năm 2014 nhà văn hóa thôn Địch An  được xây mới đúng theo tiêu chuẩn quy định, năm 2015 từ nguồn kinh phí của Nông thôn mới nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn; năm 2022 và năm 2023 được cấp trên hỗ trợ và xây mới nhà văn hoá thôn Địch Tây, thôn Phường Thuốc. Hiện nay nhà văn hóa, khu thể thao các  thôn về cơ sở vật chất và trang thiết bị bên trong đều đạt chuẩn và phát huy hoạt động hiệu quả”.

 Gia đình ông Hồ Công Thuận, ở khối phố Bình An, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước được UBND thị trấn Tiên Kỳ công nhận là gia đình văn hóa nhiều năm. Ông cho biết: “Gia đình tôi Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Luôn tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của bà con lối xóm, của các tổ chức đoàn thể và xã hội như tham gia xây dựng thực hiện quy ước nếp sống văn hóa, giúp đỡ việc cưới, việc tang, tham gia xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Tất cả các ngày làm vệ sinh thôn xóm, gia đình tôi đều tham gia đầy đủ và vận động bà con nhân dân trong xóm cùng làm và giữ sạch môi trường. Tham gia đầy đủ các buổi họp thôn, tiếp xúc xử tri, ủng hộ giúp đỡ gia đình gặp khó khăn hoạn nạn. Tham gia xây dựng thị trấn văn minh và đang tiếp tục tham gia xây dựng khối phố kiểu mẫu. Bản thân tôi và gia đình tích cực tham gia làm công tác khuyến học ở tộc họ, ở địa phương”.