Thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 06/3/2024, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 03 để đánh giá kết quả hoạt động tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2024; đồng thời thông qua các nội dung do UBND huyện đăng ký trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XII và quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì; tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động -TB&XH, Ban Quản lý dự án - Qũy đất - Đô thị huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Kỳ.

Dự kiến Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức trong thời gian 01 buổi. Tại Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét, thông qua 07 tờ trình của UBND huyện về các nội dung: Điều chỉnh Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030; Chủ trương phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 theo Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam; Danh mục các công trình thuộc Đề án đô thị văn minh; Danh mục công trình trung hạn thực hiện Tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2024-2025; Chủ trương đầu tư các công trình đầu tư công nhóm C: Các công trình Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn huyện, Công trình Sân vận động huyện; Thông qua Nghị quyết về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Cũng tại phiên họp này, các đại biểu dự họp cũng đã tập trung cho ý kiến đối với Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XII; đối với những ý kiến đã được cử tri kiến nghị nhiều lần, các vấn đề nóng, chưa được giải quyết dứt điểm, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện còn xem xét, thông qua dự thảo báo cáo kết quả tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện về việc thực hiện Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ; phát triển Khoa học - Công nghệ trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện sẽ thực hiện giám sát UBND huyện về nội dung này.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới, Thường trực HĐND huyện đề nghị 02 Ban HĐND huyện chủ động nghiên cứu và tổ chức thẩm tra văn bản theo lĩnh vực của Ban được giao. Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện theo đúng luật định.

Thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 12/03/2024.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...