Khảo sát việc thực hiện Đề án phát triển Thương mại - Dịch vụ; phát triển Khoa học - Công nghệ trên địa bàn huyện

Vừa qua, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Minh Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát tại 03 xã, thị trấn: Tiên Thọ, Tiên Kỳ, Tiên Phong và 02 cơ quan chuyên môn của huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Tiên Kỳ

Tại buổi làm việc, các cơ quan, địa phương lần lượt báo cáo tình hình phát triển Thương mại - Dịch vụ; Khoa học - Công nghệ trên địa bàn. Nhìn chung, hoạt động phát triển thương mại dịch vụ, khoa học công nghệ trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tốt, mạng lưới bán hàng ngày càng đa dạng, hiện đại hóa; hệ thống hạ tầng thương mại có sự đầu tư phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân; đã hình thành được nhiều điểm, vệt thương mại phát triển tương đối ổn định tại trung tâm huyện và trung tâm một số xã lân cận. Hệ thống chợ được củng cố, nâng cấp. Số lượng các cơ sở kinh doanh tăng qua các năm. Một số cơ sở dịch vụ về xăng dầu, y tế, giáo dục, vận tải, ngân hàng, ăn uống, lưu trú, sản phẩm ocop có sự phát triển. Công tác quảng bá, kết nối, tiếp cận thị trường được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực thương mại dịch vụ của ngành và địa phương còn chưa mạnh, kết quả phát triển thương mại dịch vụ chưa rõ nét trên các lĩnh vực. Chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư kinh doanh trên địa bàn. Công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20/10/2021 của Huyện ủy, Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND huyện chưa được thường xuyên, chưa đầy đủ; một số địa phương còn chậm ban hành Kế hoạch thực hiện, hiệu quả mang lại còn thấp so với mục tiêu đề ra. Hệ thống chợ của một số xã như Tiên Cẩm, Tiên Phong chưa phát huy hiệu quả. Việc đầu tư một số địa điểm trưng bày sản phẩm OCOP chưa phù hợp. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động Thương mại - Dịch vụ chưa đồng bộ, nhiều tuyến đường giao thông tiến độ thi công chậm. Một số địa phương còn lúng túng trong triển khai hoạt động phát triển Thương mại - Dịch vụ, Khoa học - Công nghệ trên địa bàn, chưa bám sát nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20/10/2021 của Huyện ủy. Công tác tuyên truyền và ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống sản xuất của Nhân dân còn hạn chế, nhất là các đề tài ứng dụng sát thực với định hướng của huyện.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Minh Xinh ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan, địa phương trong hoạt động phát triển TMDV, KHCN trên địa bàn thời gian qua; chia sẻ những khó khăn của cơ quan, đơn vị đã trao đổi tại buổi làm việc; đồng thời sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp, chuyển tải đến UBND huyện tại buổi giám sát để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị sẽ tập trung hơn nữa để thúc đẩy phát triển TMDV, KHCN trên địa bàn, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, UBMTTQVN cấp xã tăng cường vai trò giám sát của HĐND, UBMTTQVN cấp xã để đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và phát huy hiệu quả các chính sách thực thi trên địa bàn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...