Hợp tác xã Thanh Hà Tiên Châu với mô hình ớt xiêm

Đầu năm ghé thăm mô hình ớt xiêm của Hợp tác xã Nông nghiệp - Du Lịch Thanh Hà, Tiên Châu (HTX Thanh Hà). HTX Thanh Hà được thành lập năm 2019 với 7 thành viên, ngành nghề chính là trồng cây ăn quả và chăn nuôi; với quy mô hơn 6ha đất vườn đồi. 

Trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, hướng dẫn, hỗ trợ của các ngành của huyện, xã, HTX Thanh Hà đã đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà làm việc, vườn ươm, mở gần 1 km đường bê tông, trồng cây các loại; đến nay HTX đã trồng hơn 100 cây sầu riêng, 200 cây bưởi xa xanh, 200 cây măng cụt, 100 cây mít, 1000 bụi chuối và nhiều loại cây khác sinh trưởng tốt, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, bước đầu có hiệu quả. Đặc biệt, năm 2023 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo của các cấp, sự đồng thuận của các thành viên, HTX đã mạnh dạng đầu tư thực hiện mô hình cây ớt xiêm. Được biết đây là mô hình do Phòng Nông nghiệp huyện triển khai và cũng là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện Tiên Phước. Mô hình được trồng xen ghép trên diện tích 5 ha của HTX, đồng thời mở rộng cho các hộ dân xung quanh, hiện nay có 20 hộ tham gia trồng với hơn 60 ngàn cây, theo quan sát thực tế thì cây ớt phát triển tốt, có cây đã ra hoa kết quả, mô hình đầu tư  hơn 500 triệu đồng (trong đó huyện hỗ trợ 287 triệu).