Tiên Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 04/3/2024, UBND xã Tiên Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội, hội đặc thù; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã.

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền xã Tiên Châu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC. Qua đó, công tác CCHC, nhất là công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đã có những chuyển biến tích cực. Kết quả đó được thể hiện qua đánh giá của UBND huyện Tiên Phước tại Quyết định số 4769/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các phòng, ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn. Theo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023, xã Tiên Châu đạt 83,08 điểm, xếp hạng 04/15 xã, thị trấn, xếp hạng Khá (giảm 2,74 điểm, giữ nguyên vị thứ xếp hạng so với năm 2022). Nhiều nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần có số điểm tăng vượt bậc so với năm 2022, như: công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC đạt 12,1/13,5 điểm, xếp vị trí thứ 1/15 xã, thị trấn, tăng 02 bậc so với năm 2022; cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy đạt điểm tối đa; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 9,4/11 điểm, xếp thứ 4/15 xã, thị trấn, tăng 4 bậc so với năm 2022; điểm điều tra xã hội học đạt 27,55/31,5 điểm, thứ 5/15 xã, thị trấn, tăng 1,48 điểm, tăng 06 bậc so với năm 2022 (vị thứ 11). 

Tuy nhiên, theo đánh giá tại Hội nghị, công tác CCHC trong năm 2023 của xã đã có bước tiến vượt bậc so với những năm trước, nhưng vẫn chưa thực sự vững chắc. Một số lĩnh vực đạt chưa cao, có nhiệm vụ của một số lĩnh vực hoàn thành chậm, cần phải khắc phục. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong công tác CCHC. Đồng thời, bàn và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để làm tốt hơn trong năm 2024 và thời gian tới như tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã; thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra trong thực hiện cải cách hành chính, thực thi nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, công chức trong công tác chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Đồng thời, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2024; đề nghị cán bộ, công chức phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, triển khai các biện pháp phắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Từ đó, nâng cao kết quả xếp hạng cải cách hành chính xã Tiên Châu năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã.