Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại trên các loại cây kinh tế vườn chủ lực trong giai đoạn cuối mùa mưa (sau Tết Nguyên đán)

Trong những năm qua, với việc huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế từng vùng, địa phương, đến nay lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện đã đạt kết quả tương đối toàn diện. Hiện nay, diện tích các cây trồng chủ lực tăng đáng kể: lòn bon 300 ha, măng cụt 272 ha, sầu riêng 101 ha, chuối 1.400 ha, cau 640 ha, Bưởi da xanh 50 ha, ... Giá trị thu nhập từ kinh tế vườn, kinh tế trang trại đạt 120 triệu/ha. Nhiều mô hình vườn được quan tâm cải tạo, cơ cấu các loại cây trồng hợp lý, hiệu quả kinh tế cao, điển hình như: mô hình Thanh trà 300 triệu đồng/ha/năm; mô hình Lòn bon 200 triệu đồng/ha/năm; mô hình các cây ăn quả khác 150 - 200 triệu đồng/ha/năm,…. Nhiều mô hình trang trại, kinh tế vườn đạt tiêu chí xanh sạch đẹp hiệu quả. Ngoài ra, có trên 10.000 ha đất tiềm năng, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế vườn chưa được đầu tư cải tạo.

Để giúp cho các loại cây kinh tế vườn chủ lực sinh trưởng phát triển tốt và đạt được năng suất cao ở cuối vụ, ngày 23/02/2024, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện đã ban hành Thông báo số 18/TB-KTNN nhằm hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại trên các loại cây kinh tế vườn chủ lực trong giai đoạn cuối mùa mưa (sau Tết Nguyên đán), cụ thể như sau:

1. Đối với nhóm cây có múi: Cây đang ở giai đoạn ra hoa. Đây là giai đoạn quyết định năng suất nên cây rất nhạy cảm, cần chế độ dinh dưỡng phù hợp và quản lý tốt sâu bệnh để giúp cây ra hoa, đậu quả tốt. Các biện pháp kỹ thuật cần tác động: 

- Sử dụng phân bón lá: Để chống rụng hoa, tăng khả năng đậu quả, khi cây vừa chớm ra nụ và sau khi đậu trái khoảng 1 tháng nên phun bổ sung các chế phẩm phân bón lá có chứa KNO3, CaCO3, Bo…

- Bón thúc phân nuôi trái: Sau khi đậu quả khoảng 1 - 1,5 tháng (đường kính quả 1 - 2 cm) bón 0,4kg NPK (16-16-8-TE) để giúp quả nhanh lớn. 

- Tưới nước: Không được thiếu nước trong những thời điểm: lúc ra lộc chồi, đang nở hoa – đậu quả và lúc quả đang lớn nhanh. 

- Tỉa quả: Sau khi đậu quả 1 – 1,5 tháng, trên mỗi chùm quả chỉ nên giữ lại 1– 2 quả có hình dáng đẹp nhất để nâng cao chất lượng quả cuối vụ. 

- Bao quả: Áp dụng biện pháp bao quả sau khi đậu quả khoảng 01 tháng để tránh sâu đục quả, ruồi đục quả,… gây hại

- Quản lý sâu bệnh hại: Thực hiện biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM, cụ thể như: Nuôi dưỡng và bảo vệ kiến vàng, ong mắt đỏ, các loại ong ký sinh, bọ rùa; Tưới phun mưa làm tăng ẩm độ trong vườn để hạn chế sự bộc phát gây hại của nhện;  Thường xuyên tỉa và tiêu hủy quả bị sâu hại, kể cả những quả rụng;  Chỉ phun thuốc BVTV khi thật cần thiết, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để phun trừ. Ưu tiên sử dụng thuốc thảo mộc, sinh học.

2. Đối với cây Măng cụt: 

* Măng cụt 1-3 năm tuổi

- Che bóng: Thực hiện che bóng với độ tàn che từ 50 – 60% ánh sáng, tốt nhất là bằng lưới che hoặc các vật liệu sẵn có. Khi che cần che cách cặp lá ngọn ítnhất 50 cm trở lên, nhằm tạo điều kiện cho cây phát triển chồi ngọn.

- Tủ gốc, tưới nước: Làm sạch cỏ dại cục bộ quanh gốc, tủ gốc bằng cỏ khô hoặc rơm rạ cách gốc 15 – 20cm. Đồng thời thường xuyên tưới nước đủ ẩm giúpcây mạnh khoẻ, nhanh phát triển.

- Bón phân: bón từ 0,15 – 0,25kg NPK (20:20:15)/cây.

* Măng cụt ở thời kỳ kinh doanh

- Bón phân: Mỗi năm bón 03 lần (lượng phân bón (kg/cây): ure 2kg, NPK 1,5kg, Lân Văn điền 5kg, Kali clorua 1,5 kg, vôi bột 2kg, phân hữu cơ 40 – 50kg), trong đó: 

+ Lần 1: Ngay sau khi thu hoạch xong, tiến hành tỉa cành tạo tán, bón toàn bộ phân chuồng + 40% lân + 50% urea + 30% NPK + 20% kali và 50% vôi. 

+ Lần 2: Trước khi ra hoa 30 - 40 ngày bón 40% lân + 20% urea + 30% NPK + 40% kali. 

+ Lần 3: Bón sau khi cây đậu trái (đường kính quả 1- 2 cm) bón 20% lân + 30% urea + 40% NPK + 40% kali và 50% vôi còn lại. 

- Cách bón: bón lần 1, đào rãnh sâu từ 15 – 20cm theo hình chiếu tán, bón phân, lấp đất, tưới nước. Các lần 2 và 3 Vải trên mặt đất theo hình chiếu tán, xới xáo nhẹ, tưới nước.

3. Đối với cây Lòn bon trong thời kỳ kinh doanh (từ 7 năm trở lên)

- Bón phân: Liều lượng cho 01 cây/năm như sau: (Phân Urê 1 – 1,5kg, Phân NPK 2-3kg, Phân lân văn điển 5kg, Phân Kali clorua 0,5 – 1 kg, Vôi bột 2kg, Phân hữu cơ 15 - 20 kg)

- Số lần bón: Mỗi năm bón 03 lần, trong đó: 

+ Lần 1: Ngay sau khi thu hoạch xong, tiến hành tỉa cành tạo tán, bón 100% phân hữu cơ + 50% vôi + 50% lân + 50% urea + 30% NPK + 20% kali. 

+ Lần 2: Trước khi ra hoa 30 - 40 ngày (Tháng 3) bón 50% lân còn lại + 20% urea + 30% NPK + 40% kali. 

+ Lần 3: Sau khi cây đậu quả, bón hết lượng phân và vôi còn lại.

- Cách bón: Như bón cho cây măng cụt 

- Quản lý nước: 

+ Trước khi ra hoa cây cần thời gian khô hạn từ 30– 40 ngày để phân hóa mầm hoa. Chính vì vậy, giai đoạn này tuyện đối không tưới nước. 

+ Trong giai đoạn ra hoa, đậu trái, nuôi trái cần thường xuyên tưới nước đủ ẩm để cây cho năng suất, chất lượng trái tốt cuối vụ.

+ Một tháng trước khi thu hoạch, hạn chế nước tưới để trái chín đều.

4. Đối với cây Sầu riêng: 

- Bón phân: Liều lượng cho 01 cây/năm như sau:

 

Loại phân bón

Tuổi cây (năm)

4 -5

7-8

9-10

Trên 10

Phân hữu cơ (kg/cây)

15-20

20-30

20-30

40-50

Lân nung chảy

1

5

5

5

Vôi nông nghiệp

1

2

2

2

NPK 16: 16: 8

1

1,5

1,5

1,5

Đạm Urea

0

1

1,5

2

Kali Sunfat

0

0,5

1

1,5

- Số lần bón: Mỗi năm bón 03 lần, trong đó: 

+ Lần 1: Ngay sau khi thu hoạch xong, tiến hành tỉa cành tạo tán, bón 100% phân hữu cơ + 50% lân + 50% urea + 30% NPK + 20% Kali Sunfat và 50% vôi. 

+ Lần 2: Trước khi ra hoa 30 40 ngày, bón 50% lân còn lại + 20% urea + 30% NPK + 40% kali.

+ Lần 3: Bón sau khi cây đậu trái (đường kính quả 12 cm) bón hết lượng phân và vôi còn lại. 

- Sau khi đậu quả khoảng 45 50 ngày có thể phun bổ sung phân bón lá NPK (20: 20: 20) từ 3 5 lần, mỗi lần cách nhau 7 10 ngày để hạn chế hiện tượng rụng quả. 

- Cách bón: Như bón cho cây măng cụt 

- Tưới nước 

+ Định kỳ tưới nước cho vườn cây, nhất là thời kỳ ra hoa, tạo quả nhằm tăng khả năng đậu quả, giúp quả nhanh phát triển. Chú ý tưới đều, vừa đủ ẩm tránh trường hợp quá khô hoặc quá ướt bất thường dẫn đến hiện tượng rụng quả non;

+ Khi đến thời kỳ gần thu hoạch, hạn chế tưới nước để tránh hiện tượng chảy nhựa và sượng quả... 

- Quản lý sâu bệnh hại: Áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

5. Cây Hồ tiêu 

* Đối với vườn hồ tiêu trong thời kỳ kiến thiết cơ bản: Che bóng bằng lưới che hoặc các vât liệu tự nhiên như bẹ cau khô, lá đùng đình,... Tưới đủ nước để cho cây tiêu sinh trưởng phát triển tốt.

* Đối với vườn hồ tiêu trong thời kỳ kinh doanh

- Thực hiện việc bón thúc trái với lượng phân bón cho 01 choái tiêu là: 0,1kg Urê + 0,1kg Kali Clorua. Cách bón: rải phân kết hợp xới nhẹ và tưới nước. 

- Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện bệnh sớm. Kiên quyết đào bỏ những cây bị nhiễm bệnh nặng, thu dọn tàn dư cây bệnh đưa ra khỏi vườn và đốt để loại trừ nguồn bệnh. 

- Trồng các loại cây che phủ như cây cúc vạn thọ, lạc dại... giữa các hàng tiêu để kìm hãm sự lan truyền của nấm và tuyến trùng. 

- Loại bỏ (không trồng) các loại cây trồng trồng xen là ký chủ của nấm bệnh trong vườn tiêu như: bầu bí, cây họ cà, sầu riêng, bơ, Chuối… 

- Quản lý một số đối tượng dịch hại hiện nay trên vườn hồ tiêu:

+ Tuyến trùng rễ: Khi phát hiện cây bị nhiễm tuyến trùng nên sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học như: Tervigo 020SC, Map Logic 90WP, Sincocin .... Xử lý 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày, nồng độ và liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì. Sau khi xử lý thuốc lần 3 khoảng 10 ngày tiến hành sử dụng phân qua lá như: Amino, Humic,...để bổ sung dinh dưỡng giúp cho cây phục hồi. Việc xử lý thuốc được thực hiện trong điều kiện đất đủ ẩm. 

+ Bệnh chết chậm: do các nấm như Fusarium sp., Rhizoctonia sp, Pythium sp, diplodia sp...gây ra. Khi phát hiện bệnh có thể sử dụng thuốc trừ nấm: Carbenzim 500FL, Ridomin Gold 68 WG…để tưới. Việc xử lý thuốc được thực hiện trong điều kiện đất đủ ẩm. Xử lý 2 - 3 lần, mỗi lần cách nhau 10-15 ngày.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...