Tiên Phước: nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền trực quan

Tuyên truyền trực quan đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội; là hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với Nhân dân. Đặc biệt trong các dịp lễ, tết; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; các ngày lễ lớn của đất nước của địa phương; những nội dung, ý nghĩa tuyên truyền trực quan đến với người dân kịp thời, sinh động và hấp dẫn. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là dịp mừng Đảng- mừng Xuân Giáp Thìn 2024, đã được nâng cao chất lượng, hiệu quả từ trung tâm huyện đến các địa bàn dân cư.
Trong  những ngày xuân, đi qua các con đường, trụ sở làm việc, qua các thôn xóm trên địa bàn các xã thị trấn, nơi đâu cũng có cờ, hoa rực rỡ. Được sự hướng dẫn kịp thời của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa & Thông tin huyện; các xã, thị trấn, Trung tâm Văn hóa- Thể thao & Truyền thanh Truyền hình huyện đã xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền trực quan kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác. 

Trang trí trực quan trước trụ sở UBND xã Tiên Thọ

15 xã, thị trấn đã hướng dẫn Nhân dân treo Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng đúng quy định. Tại khu trung tâm xã, tuyên truyền trực quan thông qua các hình thức băng rôn, khẩu hiệu, pa no, áp phích kịp thời trước, trong và sau tết. Không những ở địa bàn trung tâm huyện, tại các xã ở xa như: Tiên Hà, Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp, Tiên Lập, Tiên An,… đều thực hiện các hình thức truyên truyền trực quan đa dạng, phong phú, đảm bảo nội dung.