Kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn xã Tiên Cảnh năm 2023

Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Thông báo Kết luận số 433-TB/HU, ngày 07 tháng 10 năm 2022  của Ban Thường vụ Huyên ủy về việc chọn xã Tiên Cảnh để xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023.  Xã Tiên Cảnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, phát động toàn dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, sạch từ nhà ra ngõ; “nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành”, “ngõ xóm văn minh; sạch đường, tốt ruộng; sáng, xanh, sạch, đẹp”; 3 có “là có sản phẩm đặc trưng, có thôn NTM kiểu mẫu, có tuyến đường hoa” đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, trên các tuyến đường nông thôn, đẩy mạnh phong trào làng quê không có rác thải, đường tự quản bảo vệ môi trường, tham gia các cuộc thi do tỉnh, huyện phát động trong xây dựng NTM.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tiên Cảnh đã tập trung thực hiện đạt hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Trong đó, xã đa huy động nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các mô hình phát triển kinh tế xây dựng xã về đích xã NTM nâng cao trong năm 2023 theo đng lộ trình đề ra.

Mô hình chỉnh trang vườn và ngõ chè tàu

Bằng cách làm linh hoạt, cùng với đó là những giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện, đến thời điểm hiện tại, xã Tiên Cảnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trong việc chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Tính đến cuối năm 2023 qua rà soát tự đánh giá xã Tiên Cảnh đạt 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, đã trình huyện và tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Từ chương trình xây dựng NTM và quá trình thu hút đầu tư, trong giai đoạn 2021-2023, hạ tầng giao thông xã Tiên Cảnh được quan tâm đầu tư đồng bộ đảm bảo di lại thuận lợi cho người dân và vẻ mỹ quan với tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, bảo đảm nguồn nước cho người dân ở địa phương. Mạng lưới điện được phủ rộng khắp nơi đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, hộ có điện sử dụng đạt 100%.

* Các mô hình Hợp tác xã (HTX) hoạt động đem lại nhiều kết quả như:

   - HTX giống cây trồng Tiên Phước được thành lập năm 2018 với 12 mã ngành đăng ký hoạt động. Theo báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh, mỗi năm HTX lãi từ 100 đến 200 triệu đồng. Ngoài ra, HTX chủ động đăng ký tham gia chủ dự án 02 chuỗi liên kết sản xuất trên địa bàn xã:  Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ dừa xiêm dứa vào năm 2019 và dự án Liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò nái lai sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2023.

   - HTX dịch vụ nông nghiệp KDTH Nhật Linh được thành lập năm 2013, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của HTX là sản xuất rượu Lòn bon và các sản phẩm từ Gió trầm. Có 01 sản phâm OCOP đạt chuẩn, kinh doanh có lãi trong năm 2023 được Phòng TC-KH huyện xác nhận tại Công văn số  149/TCKH ngày 9/11/2023. 

+ HTX nông nghiệp hữu cơ đất Quảng, Được thành lập năm 2021, hoạt động trên  lĩnh vực sản xuất phân hữu cơ từ trùn quế và chuyên cung cấp các cây giống bản địa như: cau, dó, lòn bon, tiêu Tiên Phước,... 

   + HTX Du lịch cộng đồng Lộc Yên được thành lập năm 2019, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực cung cấp các dịch vụ du lịch trên địa bàn xã, hoạt động mạnh mẽ trên lĩnh vực dịch vụ ăn uống phục vụ du khách, Nhà hàng của HTX có  khả năng cung ứng, phục vụ 500 lượt khách mỗi ngày. Góp phẩn tiêu thụ các sản phẩm nông sản tại địa phương và giải quyết việc làm tại chỗ cho 10 lao động. 

   + HTX Cau xanh đất Quảng được thành lập năm 2023, chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ mo cau, dự kiến trong thời gia tới sẽ phát triển các điểm dịch vụ lưu trú, nhà xưởng sản xuất và phục vụ du khách đến tham quan tại Làng cổ Lộc Yên. Việc thức đẩy phát triển các sản phẩm của HTX đã góp phần nâng cao giá trị cây cau bản địa, một trong các sản phẩm chủ lực địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi là chị em phụ nữ trên địa bàn.

- Ngoài ra trên địa bàn xã Tiên Cảnh có nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm hiệu quả cụ thể như:

+ HTX Giống cây trồng Tiên Phước liên kết với 17 hộ dân; HTX Nông lâm nghiệp & Chăn nuôi công nghệ cao Tiên Phước liên kết với 15 hộ dân chăn nuôi bò nái lai sinh sản. Có cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi theo hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm. 

+ Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ cây keo là một trong các sản phẩm chủ lực của xã được Công ty TNHH Khương Đài liên kết sản xuất, tiêu thụ với 422 hộ dân trên địa bàn với tổng diện tích liên kết là 320 ha và đã được cấp chứng nhận FSC cho diện tích rừng trồng trên. 

+ Các sản phẩm từ Dó trầm được HTX Dịch vụ nông nghiệp KDTH Nhật Linh liên kết thu mua và chế biến thành sản phẩm OCOP.

 Sản phẩm Mo cau của HTX Cau xanh Đất Quảng tại hội chợ

 

* Phong trào chỉnh trang vườn trong nhân dân được nhân rộng điển hình như:

- Hộ ông Trần Văn Diệu tại tổ 5 xây dựng mô hình trồng cây ăn quả - Chăn nuôi, trồng cây lâm nghiệp. Với diện tích 15 sào (7500m2) trong đó, trồng các loại cây như: 100 cây Bòn bon, 30 cây thanh trà,  200 cây cau, diện tích đất trồng lúa 2500m2. Hộ gia đình đã đầu tư hế thống nước tưới tự động đảm bảo nước tưới trong mùa hạn, trong vườn có hệ thống mương thoát nước đảm bảo thoát nước trong mùa mưa, đầu tư lưới che, chất bậc đá chống xói mòn, đầu tư thâm canh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thu nhập từ vườn trừ chi phí ước đạt 85 triệu đồng/năm. Về chăn nuôi: gia đình đầu tư 06 con heo nái, 150 heo thịt, 100 gà và hệ thống bioga đảm bảo vệ sinh môi trường, thu nhập từ chăn nuôi ước đạt 225 triệu đồng/năm. Ngoài ra còn trồng cây keo với diện tích 1,5 ha, thu nhập trừ chi phí 40 triệu đồng/năm. Tổng kinh phí thực hiện mô hình 250 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 22 triệu đồng. Hộ gia đình đã liên kết với các hợp tác xã, thương lái tạo đầu ra cho sản phẩm ổn định. Năm 2023, Tổng thu nhập bình quân trừ chi phí từ mô hình ước đạt 273 triệu đồng/năm.