Phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1305/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030.

Chế tạo máy rang xay cà phê tại Công ty Sunroast, xã Vĩnh Ngọc
Ảnh Minh họa

Theo đó, chương trình đề ra mục tiêu tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt hơn 6,5%/năm. Trong đó, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 - 7%/năm; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 7 - 7,5%/năm; khu vực dịch vụ đạt 7 - 7,5%/năm. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu nằm trong top 3 nước dẫn đầu ASEAN về tăng năng suất lao động.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các sáng kiến tăng năng suất lao động; nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Ủy ban Năng suất quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; thực hiện các hoạt động đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về tăng năng suất lao động; xây dựng chương trình truyền thông, phổ biến kiến thức về năng suất, cải tiến năng suất, kinh nghiệm điển hình cải tiến năng suất ở cấp quốc gia, cấp địa phương, cấp doanh nghiệp và cộng đồng… Bên cạnh đó, chú ý triển khai các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động; phát triển thị trường khoa học công nghệ; thúc đẩy cơ cấu lại không gian kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành; phát triển vùng và liên kết vùng hiệu quả…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...