Sôi nổi các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Tiên Lãnh

Từ ngày 10/11/2023 đến ngày 12/11/2023, đồng loạt các thôn trên địa bàn xã Tiên Lãnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023). Tham dự ngày hội có đồng chí Trần Thị Thu Ba - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, đồng chí Lưu Thị Mỹ Hạnh - Huyện uỷ viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, phụ trách xã Tiên Lãnh; Đơn vị kết nghĩa Công an huyện Tiên Phước, cùng Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Tiên Lãnh.

Ngày hội đã ôn lại những chặn đường lịch sử, truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, về thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước và xã Tiên Lãnh. Bên cạnh đó, chương trình đã báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động phong trào ở khu dân cư năm 2023. 

Phát biểu tại Chương trình ngày hội đồng chí Trần Thị Thu Ba - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị xã Tiên Lãnh nói chung và nhân dân thôn 2 nói riêng chung sức, đồng lòng, xây dựng thành công xã Nông thôn mới và xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. 

Năm 2023, xã Tiên Lãnh có 5 thôn đạt thôn văn hoá, 4 tộc văn hoá, 6 cơ quan văn hoá và 1421 hộ dân đạt hộ gia đình văn hoá. Trong năm đã tập trung vận động giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo đảm bảo; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ cho các hộ khó khăn 2344 xuất, kinh phí 345 triệu đồng.

Các hoạt động thể dục, thể thao tại phần Hội như: đổ nước vô chai, bóng chuyền, bóng đá, thảy bóng vào rổ,... đã góp phần tăng cường mối đoàn kết hữu nghị giữa bà con nhân dân trên địa bàn toàn xã.

Trong dịp này, UBMT xã đã tổ chức khen thưởng cho 12 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư".

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...