Tiên Phước giải ngân trên 14 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm

Thực hiện Nghị quyết số 181/NQ-CP ngày 02/11/2023 của Chính phủ về điều chỉnh một số nhiệm chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước triển khai cho vay vốn theo Nghị quyết 181 của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 11 này, đến ngày 31/10/2023, Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước đã giải ngân tổng số vốn đạt 14,2 tỷ đồng cho 220 khách hàng vay vốn để tạo việc làm, xây dựng nhà ở, mua máy vi tính cho học sinh, sinh viên học trực tuyến, cho vay đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện giảm lãi 2%/năm cho 3.668 khách hàng với tổng số tiền đã giảm đạt 4,66 tỷ đồng.