Khai giảng lớp đảng viên mới đợt II năm 2023

Sáng ngày 30/10/2023, Trung tâm Chính trị huyện Tiên Phước tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới đợt II năm 2023. Dự khai giảng, có đồng chí Trần Thị Thu Ba- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ cùng lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Chính trị huyện và 28 học viên là cán bộ, đảng viên của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 11 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm trang bị cho các đồng chí đảng viên mới, nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản của đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam,... Ngay sau Lễ khai giảng, các học viên bắt đầu học tập chuyên đề đầu tiên “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Hình ảnh 

          Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Thị Thu Ba- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các học viên học tập với tinh thần nghiêm túc. Thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học đề ra. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, trao đổi và thảo luận tại lớp học, phấn đấu kết thúc khóa học đạt được kết quả cao nhất. Đồng chí cũng đề nghị bộ phận Giáo vụ của Trung tâm Chính trị quản lý chặt chẽ lớp học, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

          

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...