5 mô hình ở nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình triển khai, nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Quảng Nam. Trong đó, ở nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến có 5 mô hình.

 

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...