Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh từ cơ sở

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 26/3/2023 quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn Quảng Nam, làm căn cứ để cấp huyện, cấp xã thực hiện việc quy hoạch, bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, xếp lương, nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Quy định được áp dụng đối với các chức vụ cán bộ cấp xã là bí thư, phó bí thư đảng ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND; chủ tịch Mặt trận; người đứng đầu các tổ chức đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh.

Đối với chức danh công chức cấp xã, gồm có chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự; văn phòng - thống kê; tài chính - kế toán; địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn); địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội.

Theo quy định, tiêu chuẩn chức vụ cán bộ cấp xã đáp ứng các yêu cầu: giữ chức vụ lần đầu phải đủ tuổi công tác ít nhất 60 tháng (riêng Mặt trận - đoàn thể thực hiện theo quy định, điều lệ của luật và tổ chức); trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học trở lên (người dân tộc thiểu số làm việc ở địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn… trình độ chuyên môn trung cấp trở lên); trình độ lý luận chính trị trung cấp hoặc tương đương trở lên.

Đối với các chức danh công chức cấp xã, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự; công chức các bộ phận khác phải đảm bảo đủ 18 tuổi trở lên; tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp (người dân tộc thiểu số làm việc ở địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn… trình độ chuyên môn trung cấp trở lên).

Về tuyển dụng công chức cấp xã, theo quy định, chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ yêu cầu nhiệm vụ; vị trí việc làm; số lượng biên chế được giao và đề xuất của chính quyền cơ sở để quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền (theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển).

UBND tỉnh yêu cầu, UBND cấp huyện căn cứ nhiệm vụ của từng chức vụ cán bộ và chức danh công chức cấp xã để bố trí bảo đảm tất cả lĩnh vực công tác đều có cán bộ, công chức phụ trách và thực hiện.

Xem chi tiết quyết định tại đây

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...