Khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính, trình UBND tỉnh trước ngày 27/10

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký ban hành Công văn giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trước ngày 27/10/2023.

Nội dung trên nhằm thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Xã Tiên Cẩm được Tỉnh ủy thống nhấp sáp nhập với xã Tiên Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp xã mới. 

 Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, sau khi phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở Nội vụ theo dõi, bám sát các cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ, phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, các địa phương để tham mưu thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ, thời gian đề ra và đúng các quy định hiện hành.

Đối với các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt chủ trương, theo dõi tiến độ, các bước thực hiện và chủ động trong tham mưu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và các nhiệm vụ phát sinh khi có chỉ đạo của cấp trên.

Khi tham mưu thực hiện, các đơn vị, địa phương phải nghiên cứu tổng quan và đề xuất chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học, đúng quy định và đáp ứng được thực tiễn đề ra. Xây dựng phương án sử dụng các tài sản công dôi dư sau sắp xếp một cách tối ưu, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí, nhất là các trụ sở làm việc. Đồng thời phát huy cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ (cơ quan chủ trì tham mưu việc sắp xếp) trong thực hiện.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 13, Tỉnh ủy (khóa 22) đã biểu quyết thông qua Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Tỉnh ủy thống nhất phương án nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của huyện Nông Sơn và Quế Sơn để thành lập đơn vị hành chính cấp huyện mới.

Đối với cấp xã, Tỉnh ủy thống nhất sáp nhập xã Sơn Viên và xã Quế Lộc (Nông Sơn); xã Hiệp Hòa và xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức); xã Duy Thu và xã Duy Tân (Duy Xuyên); xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn (Tiên Phước); phường Phước Hòa và phường An Xuân (Tam Kỳ); xã Bình Định Nam và xã Bình Đình Bắc; xã Bình Chánh và xã Bình Phú (Thăng Bình); thị trấn Phú Thịnh và xã Tam Vinh (Phú Ninh).

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...