Đề nghị thống nhất mô hình thí điểm chương trình OCOP giai đoạn 2023 - 2025

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn số 7152/UBND-KTN ngày 19/10/2023 gửi Bộ NN&PT-NT đề nghị thống nhất mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP giai đoạn 2023 - 2025 cho dự án xây dựng mô hình phát triển sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước.

Làng cổ Lộc Yên. Ảnh: H.S

Làng cổ Lộc Yên hiện được xếp hạng là Di tích cấp quốc gia

Trước đó, vào tháng 9/2023 tỉnh Quảng Nam đã đề xuất Bộ NN&PT-NT xem xét cho thay đổi dự án "Xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm OCOP từ đảng sâm gắn với phát triển nguồn nguyên liệu hợp chuẩn và bền vững tại huyện Tây Giang" sang mô hình này nhưng đến ngày 4/10 Bộ NN&PT-NT có công văn đồng ý chủ trương thay đổi danh mục mô hình thí điểm của tỉnh Quảng Nam phù hợp thực tế tuy nhiên cho rằng mô hình thay thế đề xuất của Quảng Nam là chưa phù hợp.

Theo UBND tỉnh, quá trình rà soát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, không có địa phương nào đăng ký xây dựng “Mô hình thí điểm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương, phát triển chế biến quy mô nhỏ và vừa (theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ)...".

Để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ NN&PT-NT thống nhất mô hình “Phát triển sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng Làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam”. 

Làng cổ Lộc Yên đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia, hiện nay huyện đã quy hoạch chi tiết xây dựng, đã đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2015, đây là điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Khi xây dựng mô hình sẽ hướng đến công nhận sản phẩm OCOP 4 - 5 sao, là mô hình điểm về sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch, cộng đồng được hưởng lợi, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia đã được công nhận, sẽ là địa điểm tiêu thụ các sản phẩm OCOP của huyện, tỉnh và quốc gia, khi hoàn thành mô hình sẽ là địa điểm để các địa phương trong cả nước học tập, nhân rộng.

Trường hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình theo đúng các quy định tại Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. 

Thời gian thực hiện mô hình nêu trên: Năm 2023-2025.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...