Tiên Hà sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (2021-2023)

Sáng ngày 19.10, UBND xã Tiên Hà đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (2021-2023).

Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; địa phương Tiên Hà tiếp tục lãnh đạo thực hiện xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Qua 3 năm thực hiện (2021-2023), địa phương tích cực triển khai thực hiện và đã có những đóng góp quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn: Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng như; mô hình vườn xanh, sạch, đẹp, hiệu quả của hộ ông Phạm Hồng Sơn, hộ ông Phan Đình Nhơn thôn Tiên Tráng; mô hình sản xuất đồ ăn chay của hộ ông Đoàn Hồng Khuyên thôn Phú Vinh; mô hình trồng cây cam giấy của 20 hộ dân thôn Tiên Tráng… Giáo dục và đào tạo phát triển ổn định vững chắc; hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ngày càng phát triển cả về số lượng cũng như chất lượng; thu nhập bình quân đầu người năm đầu 2023 khoảng 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn dưới 3%; người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo gần 80%; chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và kịp thời chăm lo cho đối tượng chính sách; môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; an toàn, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các thôn tiếp tục được quan tâm thực hiện đạt kế hoạch đề ra.

Đến nay, trên địa bàn xã đã có một thôn Tiên Tráng đã được công nhận Khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2020, đã phát động xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu thôn Đại Tráng vào năm 2022 và phát động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Phú Vinh vào đầu năm 2023. Qua rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND của UBND tỉnh, tại thời điểm báo cáo xã đã đạt 11/19 tiêu chí.