Xã Tiên Lập công bố đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 22/9, Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Lập tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Các đồng chí Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Minh Xinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Chính - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo 15 xã, thị trấn cùng đông đảo bà con Nhân dân trên địa bàn đến dự.

Qua 6 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM của xã Tiên Lập đã về đích NTM. Bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp, cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng đồng bộ. 

Toàn xã có trên 80 mô hình phát triển kinh tế vườn với các loại cây chủ lực như: cam, bưởi, sầu riêng, măng cụt, hồ tiêu Tiên Phước... giá trị hàng hoá trung bình mỗi năm ước đạt 400 triệu đồng/vườn. Các công trình xây dựng cơ bản được đầu tư xây dựng, trong đó xây mới gần 30km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp, xây mới 12 công trình nhà văn hóa xã - khu thể thao xã, thôn; xây mới hai công trình cầu dân sinh; 10 công trình đập, kênh mương thủy lợi; bốn công trình trường học… 

Tổng kinh phí đầu tư thực hiện chương trình NTM trên 144 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 7 tỷ đồng gồm hiến đất, cây trồng trên đất, tiền và công lao động... Ngoài ra, xã lồng ghép các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - y tế, với kinh phí trên 58 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn xã có 4/4 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; khu dân cư số 4 đạt danh khu dân cư NTM kiểu mẫu. Có 835 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,8%... Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 44,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống dưới 5%...