Điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên các tuyến ĐT để đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 13/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6169/UBND-KTN về phương án điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép trên các tuyến ĐT để đảm bảo an toàn giao thông. Theo đó:

1. UBND tỉnh thống nhất Phương án điều chỉnh tốc độ cho phép phương tiện lưu thông trên một số đoạn tuyến ĐT để đảm bảo an toàn giao thông kèm theo Công văn số 3083/SGTVT-KCHT ngày 07/9/2023 của Sở Giao thông vận tải. 

2. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Phú Ninh, Núi Thành, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước, Hiệp Đức, Điện Bàn, Tam Kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống báo hiệu vào/ra khu dân cư, báo hiệu giới hạn tốc độ,... theo đúng quy định để triển khai thực hiện. Đồng thời phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá, đề xuất biện pháp tổ chức giao thông các tuyến đường trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và thực hiện các giải pháp khác để góp phần đảm bảo an toàn giao thông; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương rà soát, đánh giá, xác định khu vực hạn chế tốc độ cho phép các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường ĐH để đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Phương án được lập đối với các tuyến đường, đoạn đường có kết cấu hạ tầng tương đối đồng bộ, lái xe có thể điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ tối đa cho phép theo Thông tư số 31//2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải. 

Việc hạn chế tốc tộ tối đa cho phép được xác định theo các tiêu chí sau: 

- Đoạn đường đi qua “khu đông dân cư”, được xác định theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCQG 41:2019. 

- Đoạn đường có kết cấu hạ tầng thay đổi đột ngột gây bất lợi cho việc điều khiển phương tiện lưu thông. - Đoạn đường có nhiều dân cư sinh sống hai bên nhưng chưa đủ điều kiện để xác định là “KHU ĐÔNG DÂN CƯ” theo Quy chuẩn quốc gia QCQG 41:2019, hoặc có thể được xác định là “KHU ĐÔNG DÂN CƯ” nhưng khi đặt các biển báo vào/ra khu đông dân cư thì sẽ không thống nhất với hệ thống báo hiệu trên các tuyến đường khác. 

- Đoạn đường đi qua các điểm giao cắt, có nguy cơ phát sinh tình huống bất ngờ; 

- Các đoạn đường qua khu vực có nhiều trường học, nhiều học sinh, trẻ em lưu thông hoặc có các yếu tố khác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Đối với các tuyến đường có quy mô nhỏ, hẹp; các tuyến đường đèo dốc, quanh co ở khu vực miền núi, do đặc điểm hạ tầng không cho phép lái xe lưu thông với tốc độ cao, không tạo ra các tình huống bất ngờ cho lái xe, do vậy chỉ lắp đặt các biển cảnh báo, nhắc nhỡ tài xế làm chủ tốc độ, không hạn chế tốc độ tối đa của phương tiện lưu thông.

Đính kèm Phương án điều chỉnh tốc độ cho phép phương tiện lưu thông trên một số đoạn tuyến ĐT để đảm bảo an toàn giao thông

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...