Khẩn trương triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy, chữa cháy.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, căn cứ các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại: Kế hoạch số 2107/KH-UBND ngày 16/4/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 7466/KH-UBND ngày 22/10/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg, ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 69- KH/TU, ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 02- KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 02/02/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong hình hình mới,… để triển khai thực hiện đảm bảo quy định.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bản, nhất là các chung cư mi ni, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật…

File đính kèm: Công điện.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...