Triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”

Ngày 11/9, UBND tỉnh ban hành kế hoạch 6109 triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh.

Thông qua kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy (PCMT), ngăn ngừa tác hại của hiểm họa ma túy đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở dạy nghề.

Phối hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung tay tham gia công tác PCMT nhằm tạo ra phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ chế tự phòng vệ cho toàn xã hội trước sự tấn công của tệ nạn ma túy.

Sử dụng đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn ma túy tác động vào thế hệ trẻ và ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường, đặc biệt là các trường học thuộc địa bàn phức tạp về ma túy, góp phần làm giảm số người nghiện, sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu 100% cơ sở giáo dục xác định được thực trạng công tác PCMT trong nhà trường; hiệu quả của việc tuyên truyền, giáo dục PCMT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

100% cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và kỹ năng PCMT với các hình thức, nội dung phù hợp cho các thành viên.

100% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục được trang bị kiến thức và kỹ năng PCMT để có đủ năng lực thực hiện việc tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung tuyên truyền, giáo dục PCMT trong giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm và giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề ma túy cho học sinh, sinh viên khi cần.

100% cơ sở giáo dục thành lập Ban chỉ đạo PCMT thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, tư vấn, hỗ trợ và có giải đáp phù hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác PCMT trong trường học.

Theo đó, UBND tỉnh đặt ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; trong đó tập trung truyền thông, nắm bắt thực trạng tệ nạn ma túy và công tác PCMT trong nhà trường;  xây dựng, triển khai bộ tài liệu giáo dục PCMT, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho học sinh, sinh viên; tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục PCMT trong các hoạt động giáo dục của các cấp học; nâng cao công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa cùng chung tay PCMT trong trường học.

File đính kèm: Kế hoạch. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...