Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên các công trường xây dựng

Sở Xây dựng vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em trên các công trường xây dựng.