Khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện

Ngày 08/9, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Minh Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát tại 03 xã: Tiên An, Tiên Hà, Tiên Thọ và 05 cơ quan chuyên môn của huyện: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Quang cảnh buổi khảo sát tại Tiên Hà

 

Tại buổi làm việc, các cơ quan, địa phương lần lượt báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính từ năm 2021 đến nay, nhìn chung công tác cải cách hành chính của huyện được các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện cơ bản đạt được những kết quả nhất định, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể và Nhân dân. Công tác kiểm soát TTHC đã được triển khai đồng bộ, thống nhất theo quy định và duy tri nền nếp; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan giải quyết TTHC trên địa bàn huyện được tăng cường, tính minh bạch, công khai đảm bảo thực hiện giải quyết các TTHC được nâng cao và thực hiện đúng theo quy định; các cơ quan, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc. Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ, gắn với việc thực hiện văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được quan tâm, quán triệt thực hiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân; chất lượng giải quyết công việc dần được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác chỉ đạo, điều hành đã tập trung nhưng vẫn chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành về CCHC. Các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến CCHC có ban hành nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện…Các đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chưa chủ động đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực còn chậm. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện liên thông TTHC ở một số lĩnh vực chưa được đồng bộ.Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tỷ TTHC phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn thấp so với chỉ tiêu chung; vẫn còn tình trạng quá hạn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng còn nhiều hạn chế. Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn thấp. Một số địa phương chưa bố trí Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Minh Xinh đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, địa phương trong công tác CCHC thời gian qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn của cơ quan, đơn vị đã trao đổi tại buổi làm việc; đồng thời sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp, chuyển tải đến UBND huyện tại buổi giám sát để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC ngày một tốt hơn; qua đó, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...