Tiên Cảnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ Đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tối ngày 08 và 09 tháng 09 năm 2023, tại nhà Văn hoá -  Thể thao các thôn 02, 05, 06 và thôn 7a, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh tổ chức phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 HĐND huyện. 

Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện khu vực Tiên Cảnh gồm: Ông Phạm Văn Đốc – TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện; Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó  Ban Pháp chế HĐND huyện và Ông  Nguyễn Hùng -  Bí thư Đảng uỷ xã Tiên Cảnh. Tại 04 điểm tiếp xúc cử tri có hơn 300 lượt người tham gia. 

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 12 và 13 HĐND huyện; thong báo tóm lược các Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13,14,15 HĐND tỉnh khoá X liên quan trực tiếp tới huyện Tiên Phước, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XII. 

Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại thôn 7a xã Tiên Cảnh

Với tinh thần dân chủ và lắng nghe Nhân dân tham gia ý kiến tại 04 điểm tiếp xúc cử tri đã có 24 lượt ý kiến đến các vị đại biểu gồm các nhóm vấn đề như:  Giao thông, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, y tế, chế độ chính sách an sinh xã hội đối với người dân... Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND xã Tiên Cảnh trả lời cụ thể, được bà con cử tri đồng thuận cao.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghi

Thay mặt tổ đại biểu HĐND huyện, Ông Phạm Văn Đốc - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện  đã tiếp thu, trao đổi và trả lời những ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm, đồng thời tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp, phản ánh, kiến nghị, báo cáo với HĐND huyện, tỉnh, trong kỳ họp sắp tới. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...