Hội Cựu chiến binh Tiên Phước tập huấn công tác hội cho cán bộ, hội viên cơ sở

Chiều ngày 5/9, Hội Cựu chiến binh huyện Tiên Phước tổ chức tập huấn công tác hội năm 2023 cho trên 100 cán bộ, hội viên cơ sở.

Theo đó trong thời gian hai ngày 5 và ngày 6/9, cán bộ, hội viên cựu chiến binh được quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hướng dẫn thực hiện Quy định về việc tham gia tổ chức lễ tang hội viên CCB Việt Nam hy sinh, từ trần; Cựu Chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn công tác phối hợp ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với Hội, Đoàn thể cấp xã, thị trấn trong thực hiện tín dụng Chính sách xã hội; Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội CCB Việt Nam; Thông tin thời sự quốc tế và trong nước trong thời gian gần đây.

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ hơn, nêu cao trách nhiệm, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nội dung quan trọng khác. Qua đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Hội cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...